Povrati i reklamacije

REKLAMACIJE

Ukoliko imate pritužbi na bilo koji od proizvoda koji ste kupili kod nas, javite nam se na webshop@hentex.hr . Na Vašu ćemo reklamaciju odgovoriti u najkraćem mogućem roku i ponuditi Vam adekvatno rješenje. 

OŠTEĆENJA PRILIKOM TRANSPORTA

Iako maksimalno pazimo da Vaše pakete pažljivo zapakiramo, nekad su moguća oštećenja prilikom transporta. Štetu nastalu u transportu trebate što prije prijaviti, a najkasnije u roku od 48 sati od primitka paketa, na webshop@hentex.hr te obavezno priložite i sliku oštećenja. 

U najkraćem ćemo roku odgovoriti na Vašu poruku i ponuditi Vam zamjenu ili nadoknadu troškova. 

PRAVO POTROŠAČA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, odnosno povrata robe. 

– Ugovor možete raskinuti najkasnije 14 dana od dana primitka proizvoda

– Sve troškove povrata robe snosite sami

– Povrat robe, odnosno jednostrani raskid ugovora nije moguć ukoliko je proizvod na bilo koji način 

prilagođen Vašim željama i/ili potrebama (uniforme rađene po mjeri, uniforme rađene sa prilagođenim dimenzijama, uniforme na kojima je logo, ime ili bilo kakav način personalizacije) ili ukoliko ste robu na bilo koji način oštetili ili joj umanjili vrijednost nakon preuzimanja.

Kako biste ostvarili pravo na jednostrani raskid ugovora, o svojoj ste nas odluci obavezni obavijestiti prije isteka roka od 14 dana izjavom poslanom poštom na adresu:

Medos-Commerce d.o.o.

Psunjska 14A

31000 Osijek

ili putem elektroničke pošte na adresu webshop@hentex.hr

U obavijesti ste obavezni navesti svoje podatke (ime, prezime, adresu, kontakt broj, adresu elektroničke pošte, IBAN za povrat sredstava), kao i broj i datum narudžbe. Obrazac za povrat/reklamaciju možete preuzeti ovdje.

Robu ste dužni vratiti u stanju identičnom onome kakvo je bilo u trenutku primitka, sa svim pripadajućim privjesnicama i etiketama. 

Rok za jednostrani raskid ugovora je 14 dana od dana kada je Vama, ili trećoj osobi koju ste odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed. 

Povrat će biti izvršen u roku od 14 dana od primitka robe na našu adresu, na način na koji je bila plaćena prilikom kupnje.

Vaša obaveza smatra se izvršenom ako ste nam prije isteka roka predali ili poslali robu u nepromijenjenom stanju. 

Sve troškove povrata snosite sami.

Odgovorni ste za bilo kakvo oštećenje robe nakon što ste ju primili, a prije povrata. U slučaju povrata oštećene robe ili robe umanjene vrijednosti, ne odobravamo nikakav povrat sredstava niti zamjenu.